โครงการบริการวิชาการฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการบริการวิชาการฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนระหานวิทยา โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมาให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา

โครงการบริการวิชาการฟิสิกส์ความรู้สู่ชุมชน