ฝึกภาคสนามออนไลน์

เมื่อวันที่ 6มีนาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3โรงเรียนระหานวิทยาจำนวน 55นายได้รับการฝึกภาคสนามออนไลน์ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.โดยท่านดร.กนกรัตน์ คงไทยผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา เป็นประธานในการเปิดการฝึกภาคสนามออนไลน์ในครั้งนี้

ฝึกภาคสนามออนไลน์