โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจ อ.บึงสามัคคี สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนระหานวิทยาที่ได้รับการคัดเลือก ได้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่