ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.คณัสนันท์ ภูมีสัตย์

โรงเรียนระหานวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการศิริกุล เก่าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.คณัสนันท์ ภูมีสัตย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร

ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.คณัสนันท์ ภูมีสัตย์