แจกผ้าห่มของไทยเบฟ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยาจ.กำแพงเพชร โดยอำเภอบึงสามัคคี ได้ดำเนินการแจกผ้าห่มของไทยเบฟ โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วย นายอำเภอบึงสามัคคี ,ผู้อำนวยการโรงเรียระหานวิทยา หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดอำเภอบึงสามัคคี เข้าร่วมในพิธีการแจกผ้าห่ม

แจกผ้าห่มของไทยเบฟ