สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอบึงสามัคคี เข้าบริจาคโลหิต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา ทั้งนี้ระหว่างการรับบริจาคมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี นางสาวศิริกุล เก่าราชการผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต