กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนระหานวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกโรงเรียนระหานวิทยา โดยมี นางสาวดอกอ้อ วิลันดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565