กำหนดการสอบกลางภาค 8-10 กรกฏาคม 2562

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid2019 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามลิงค์ คลิกทำแบบสำรวจ

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล