บริการนักเรียน

สารสนเทศนักเรียน สถิติการมาเรียน ผลการเรียน และข้อมูลความประพฤติ.

สารสนเทศครู

สารสนเทศครู การเรียนการสอน การดูแลนักเรียนและข้อมูลส่วนตัว การอบรม.

สารสนเทศผู้บริหาร

รายงาน สารสนเทศ นักเรียน ครู ระบบบริหารจัดการในโรงเรียน.

ผู้ดูแลระบบ

Administator System การจัดการและควบคุมระบบ

 

ประกาศโรงเรียนระหานวิทยา

จัดซื้อจัดจ้าง

ระบบตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบการมาเรียนในวันนี้ของบุตรหลานได้ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกวันที่นี่ >>.

กิจกรรม ของโรงเรียน

โรงเรียนระหานวิทยาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม โอกาสอันควร และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

วันที่:2022-09-15 09:47:09

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้น ม. 6 ของโรงเรียนระหานวิทยา ณ ห้

ค่ายอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่:2022-09-14 09:41:37

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดค่ายอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยา โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 จำนวน

ฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3

วันที่:2022-09-13 09:02:52

โรงเรียนระหานวิทยานำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 73 นาย ณ วัดโค้งไผ่สถาพร รวมทั้งสิ้น 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย

วันที่:2022-09-09 09:00:16

โรงเรียนระหานวิทยาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนของโรงเรียนระหานวิทยา วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามั

ยินดีกับทีมตะกร้อชายโรงเรียนระหานวิทยา

วันที่:2022-08-23 15:56:18

23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนระหานวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้อชายโรงเรียนระหานวิทยา เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ จังหวัดกำแพงเพชร ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี ชาย ได้รับราง

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 65

วันที่:2022-08-23 15:50:11

18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนระหานวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าร่วมมากมายได้แก่ รางวัลอัจฉริยภาพท

กิจกรรมทั้งหมด

ผลงาน ของโรงเรียน

ผลงานความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

โรงเรียนระหานวิทยาตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร

2022-09-13 09:04:18

โรงเรียนระหานวิทยาตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์.

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร

2021-11-12 10:03:13

ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุ18ปี ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ : ระหานวิทยาB รองชนะเลิศ : ระหานวิทยาA.

โครงการ Zero waste โรงเรียนระหานวิทยา

2021-02-03 15:33:08

โครงการ Zero waste โรงเรียนระหานวิทยา.

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่42

2020-12-08 08:48:54

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่42 ประจำปี 2564 ประเภทกีฬาวู้ดบอลหญิง นับประตู บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ 2 และประเภททีมหญิง ได้ลำดับที่ 4.

ผลงานทั้งหมด

โครงการ ของโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม เด่น ของนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนระหานวิทยา

กิจกรรมฐานการเรียนรู้อิฐพลาสติก RWS Eco Bricks : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:57:16

จากอดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้พลาสติกกันเป็นจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาขยะพลาสติกก็ค่อยๆ ส่งผลต่อมนุษย์เราเช่นกัน การช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก จากขยะสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม นั่นคือการทำEcobricks Ecobric.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้หัวโขนกระดาษ : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:55:24

กิจกรรมการทำหัวโขนกระดาษได้พยายามคงไว้ซึ่งรูปลักษณะของงานหัวโขนต้นแบบ ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่ทำขึ้นด้วยความสามารถในเชิงช่างและภูมิปัญญาไทย แต่คงไม่อาจไปเปรียบเทียบในความละเอียดประณีตของงานต้นแบบได้ .

ปุ๋ยหมักชีวภาพ/อาหารดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:53:32

ที่มา และความสำคัญ ปัจจุบันดินปุ๋ยมีราคาแพงหาซื้อยาก ต้องออกไปซื้อที่ท้องตลาดเท่านั้นสิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลาคณะผู้ดำเนินโครงงานพบว่าใบไม้บางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยเป็น.

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:51:32

ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การที่เราขุดหลุมลักษณะก้นครก เพื่อจัดกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้สู่ใต้ดิน ตั้งระดับใต้ดินถึงความลึกของหลุมที่ขุด เพื่อให้น้ำกระจายออกในแนวระนาบ (เปิดอากาศให้ผิวดิน) เพราะหา.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:48:42

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะต่างๆ อันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่สร้างขยะขึ้นมานั้นเอง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เป็นขยะสด.

กระถาง Organic Plant Pot : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:46:17

เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทำมาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สำคัญ พลาสติก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหา.

กิจกรรมฐานการเรียนรู้กระดาษสา : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

2021-07-07 11:44:17

เนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการใช้กระดาษมากขึ้น ไม่ว่าจะการใช้กระดาษทำเอกสารของสำนักงานต่างๆ และใบความรู้ที่ครูอาจารย์แจกนักเรียน อีกทั้งจำพวกหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็ล้วนแต่เป็นกระดาษด้วยกันทั้ง.